Nhà xưởng thi công

Trải qua quá trình hoạt động và phát triển mới đầu chỉ là 1 xưởng đồ gỗ nhõ. Hiện nay GOHO đã mở rộng cơ sở sản xuất tại địa chỉ Khu CN Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội. Dưới đây là một số hình ảnh của cơ sở sản xuất gỗ GOHO :

Trải qua quá trình hoạt động và phát triển mới đầu chỉ là 1 xưởng đồ gỗ nhõ. Hiện nay GOHO đã mở rộng cơ sở sản xuất tại địa chỉ Khu CN Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội. Dưới đây là một số hình ảnh của cơ sở sản xuất gỗ GOHO :

xuong-go-cong-nghiep-thiet-ke-noi-that-01

xuong-go-cong-nghiep-thiet-ke-noi-that-02

xuong-go-cong-nghiep-thiet-ke-noi-that-03

xuong-go-cong-nghiep-thiet-ke-noi-that-04

xuong-go-cong-nghiep-thiet-ke-noi-that-05

xuong-go-cong-nghiep-thiet-ke-noi-that-06